ENGLISH

Eternali klimatpositivt enligt ny rapport

 

-       Hållbar skogsförvaltning säkerställer att koldioxid fortsätter att absorberas från atmosfären och samtidigt leverera fossilfri träråvara till den industriella värdekedjan, säger Dr. Peter Holmgren, som tagit fram rapporten. Peter Holmgren är en välkänd internationell expert inom området skog och klimat. Han fortsätter:

-       Det är i den träråvarubaserade värdekedjan som skog verkligen gör skillnad för klimatet. Genom att ersätta fossilt baserade produkter och energi så agerar vi direkt mot klimatförändringar. Detta förklarar varför vi måste använda en bred approach när vi tittar på Eternalis verksamhet.

-       Input till dessa beräkningar är konservativ och det finns förbättringspotential när verksamheten utvecklas, beroende på vilka kunder vi arbetatar med framöver och tillkommande skogsförvärv. Oavsett det är det betryggande att se att vi redan detta år, enligt rapporten, bidrar till en reducering av koldioxidutsläpp och därmed är en del av lösningen på våra klimatproblem, säger Andreas Forssell, vd på Eternali.

  

Huvudsakliga slutsatser:

•       Skogen I sig själv har en positive men begränsad påverkan när det gäller att begränsa effekterna av klimatförändringarna.

•       Det är effekten i värdekedjan där träbaserade produkter och energi har den största effekten genom att reducera behovet av fossilt baserade produkter och energi.

•       Sammantaget har Eternalis verksamhet en klimatpositiv påverkan.

Komponent

Klimateffekt 2022 tCO2*

Kommentar

Koldioxidlagring i skog

-3 500

CO2-sänka stående skog

Koldioxidlagring i produkt

0

Inget nettotillskott HWP protokoll

Ersättning av fossila bränslen

-181 000

Genomsnitt DF=0,29t CO2e/m3

Fossila utsläpp i värdekedjan

54 600

55% från sjöfrakt

Total klimateffekt

-130 000

Avrundat

Om Peter Holmgren

Kontakta oss

Stockholm
Birger Jarlsgatan 20 114 34 Stockholm Sverige
emission@eternali.se 

Belém
Rua 28 de Setembro, 1226 Belem/PA 66053-355 Brazil
emission@eternali.se 

www.eternali.se