ENGLISH

Eternalis markdatabas skapar unika konkurrensfördelar

Under fyra års tid har Eternali byggt upp en unik markdatabas i Brasilien. Tillgången till råvara är nyckeln och Eternali har access till motsvarande 5 miljoner ton eukalyptus redo att avverkas och ytterligare 25 000 hektar mark redo att plantera.

– Det är en helt unik databas som vi byggt upp under fyra år på plats i Brasilien. Det kan tyckas överambitiöst, men vi är övertygade om att den kommer ge oss unika konkurrensfördelar vad gäller access till råvara, säger Andreas Forsell som är tillträdande VD i Eternali.

Markdatabasen fyller flera viktiga funktioner, enligt Andreas. 

– Till att börja med hjälper den oss att identifiera vilken typ av eukalyptus som finns tillgänglig alternativt som går att plantera på respektive område. Det finns över 200 eukalyptussorter i Brasilien varför denna information kan vara helt avgörande för hur snabbt träden kan förväntas växa och vad de passar till industriellt.

– Vi tar också in information om nederbördsförhållanden för att säkerställa att förutsättningarna för trädens tillväxt är de allra bästa. Därutöver mappar vi markens närhet till hamnar för att få bästa tänkbara logistik med ett så lågt klimatavtryck som bara är möjligt.

Under de senaste tre till fyra åren har Eternali inventerat 25 tusen hektar obrukad mark för förvärv och nyplantering av träd. Men arbetet är ständigt pågående.

Kontakta oss

Stockholm
Birger Jarlsgatan 20 114 34 Stockholm Sverige
emission@eternali.se 

Belém
Rua 28 de Setembro, 1226 Belem/PA 66053-355 Brazil
emission@eternali.se 

www.eternali.se