ENGLISH

Eternali laddar för grön tillväxtresa: “Kunder skriker efter hållbara råvaror”

Genom att investera i plantager med snabbväxande brasilianska eukalyptusträd ska skogsbolaget Eternali förse Europa med hållbara träråvaror som bidrar till den gröna omställningen. Via en pre-IPO och kontantemission på 8 miljoner kronor tar bolaget nu det första steget på en hållbar tillväxtresa, med målsättningen att bli ett miljardbolag på börsen.

– Träråvara är det enda riktiga alternativet till olja och kol för att säkerställa energibehovet när världen ställer om från fossilt till grönt. Samtidigt gör tuffare krav från EU, vad gäller avverkning av skog, att det blir svårare för skogsbruk i Europa att möta den efterfrågan på hållbara råvaror som  fullständigt exploderat under senare år. Här fyller vi ett stort tomrum, säger Eternalis tillträdande vd Andreas Forssell.

Genom att fokusera på snabbväxande brasilianska eukalyptusträd, menar Andreas att Eternali har hittat ett alternativ för att kunna möta denna efterfrågan, och samtidigt tillgodose de ökade regulatoriska kraven.

– Eukalyptusträden växer upp på 5-7 år, vilket gör att vi får en helt annan skalbarhet i vår leverans jämfört med traditionell skogsavverkning. Vi har också ett stort fokus på hållbarhet, vilket gör att regulatoriska krav kan mötas.

– Vi bidrar inte till avverkning av hundraåriga träd. Samtidigt säkerställer vi att hela processen från plantering till leverans möter högsta ESG-standard. Genom att återinvestera i brasiliansk naturskog bidrar vi även till biodiversitet och skyddar skogen från ohälsosam exploatering.

Enligt Andreas sträcker sig behovet av träråvara långt bortom traditionell pappersmassa, vilket talar för en mycket stark efterfrågan på alternativa träråvaror som eukalyptus.

– Vi ser framför oss att europeiska bolag inom pappersmassa och bioenergi kommer vara den primära målgruppen för våra råvaror. Men användningsområdena finns även bortom de två initiala marknadssegmenten. Eukalyptus kan användas till biobränsle, inom klädindustrin samt som substitut för plastprodukter till exempel. Och kunderna formligen skriker efter hållbara råvaror i detta sammanhang, förklarar Andreas.

Marknaden för eukalyptus i Europa har stor potential. Bara på pappersmassasidan spås tillväxten globalt ligga kring 9 procent per år fram till 2030 och troligen högre i Europa i takt med att avverkningsregler för europeisk skog förväntas bli tuffare. 

Eternali ligger nu i förhandlingar om en första leverans till kund. Och det är för att kunna gå vidare med den som man nu tar in kapital. Bolaget förhandlar därutöver med ytterligare kunder.

– Om vi får avtal med häften av dessa ska vi nå våra finansiella mål. Vi har långt framskridna förhandlingar om ett fyraårigt kontrakt på 200 miljoner USD i försäljningsvärde säger Andreas Forssell. Eternalis initiala målsättning är att med det första kontraktet under 2022 nå en omsättning på 435 miljoner kronor på årsbasis och generera en vinst över tid före finansieringskostnad och skatt på cirka 20 procent, motsvarande cirka 85 miljoner kronor.

– Detta klarar vi av redan vid första kontraktet, vilket vi siktar på att ha klart under första delen av 2022. Sedan ska vi fortsätta och ingå fler kontrakt för leveranser för att nå en stark tillväxt därefter.

Under våren 2022 planerar bolaget en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market för att finansiera leveranserna kopplade till det första stora kontraktet. Och Andreas Forssell ser stora möjligheter framåt.

– År 2026 räknar vi med att ligga på 3 miljarder i omsättning. Det är en ganska skarp och aggressiv målsättning som vi baserar på att kunder faktiskt hör av sig till oss och vet att vi har råvaran och finns på plats i Brasilien. Skulle vi lyckas med detta mål bör bolaget värderas till mångmiljardbelopp om man tittar på värderingsmultiplar på jämförbara noterade aktörer. Att då köpa in sig till en värdering till 170 miljoner i denna första runda ser vi som mycket attraktivt.

Kontakta oss

Stockholm
Birger Jarlsgatan 20 114 34 Stockholm Sverige
emission@eternali.se 

Belém
Rua 28 de Setembro, 1226 Belem/PA 66053-355 Brazil
emission@eternali.se 

www.eternali.se