ENGLISH

Andreas Forssell: ”Skogsråvara står tryggt i en stormig värld”

-       Först vill jag säga att jag lider med folket i Ukraina och att allt vi pysslar med på dagarna får sättas i relation till deras kamp för överlevnad. Jag tycker att det är viktigt att säga det, eftersom framtiden för oss ter sig ljusare snarare än mörkare.

-       Vad exakt är det som är ljusare för Eternali?

-       Vi jobbar ju med skogsråvara så låt mig bena ut lite hur vi ser på marknaden framöver och hur de olika faktorerna påverkar. När det gäller inflation så fungerar det så att råvarubolag, som är först i värdekedjan, vanligtvis är de enda som fullt ut kan kompensera sig för ökade kostnader. Helt enkelt för att man är först i kedjan. Nästa led, industrin kan i bästa fall nästan kompensera prisökningen (som kommer från råvaruföretagen), men sen kommer importörerna och sen distributörerna och för varje led kan de kompensera sina egna kostnadsökningar mindre.

-       Och hur påverkas skogsråvarumarknaden av kriget?

-       När det gäller följderna av kriget så kan vi redan nu se att utbudet från Ryssland och Belarus stryps och självklart dämpas från Ukraina. Ukrainas och Rysslands export av sågtimmer till Europa har i princip försvunnit de senaste åren. Däremot exporterar Ryssland fortfarande huvudsakligen massaved och flis till Europa. När denna virkesström försvinner lär det påverka marknaden. Tillsammans står Ryssland, Belarus och Ukraina för 8% av den totala konsumtionen av trävaror i Europa.

-       Och energikrisen, vad säger du om den?

-       Vad det gäller energiomställningen från fossil till hållbar energi pekar allt på att EU nu vaknat upp ur törnrosasömnen med billig och lättillgänglig rysk fossil energi och att omställningen mot hållbar energi snabbas på. Nu driven inte bara av klimatskäl utan också av säkerhetspolitik. Men att bygga vindsnurror, solparker eller kärnkraftverk tar tid. Bio-energi, där vår råvara är perfekt, kommer därför vara en mycket viktig pusselbit i denna utveckling. En inspiration i det sammanhanget är Litauen där man de senaste tio åren ställt om i stort sett hela fjärrvärmeförsörjningen från importerad rysk naturgas till egenproducerad bio-energi från träråvara och avfall.

-       Eternalis plan mot notering i höst, ligger den fast?

-       I dagsläget, definitivt ja. Börserna världen över har fallit kraftigt. Redan innan kriget var trenden nedåtgående. Per idag, den 10 mars, är OMX ned 16% sedan årsskiftet. Det intressanta är att marknaden i stort har prisat in den analys som vi själva gör kring inflationen, kriget och energin. Därför har de flesta noterade skogsbolag gått riktigt bra: Sedan årsskiftet är t ex Holmen, Stora och SCA upp mellan +2% till +6%. Jag skulle dessutom drista mig så långt som att säga att marknaden för ett rent skogsbolag – utan industridel – är ännu ljusare. Som Danske Bank skriver i sin senaste rapport ”Skog & Ekonomi” från mars 2022: ”Kraftigt ökad efterfrågan på skogsprodukter. Var finns råvaran?”. Sen kan mycket hända på vägen men de underliggande trenderna som vi lutar oss emot är starka och långsiktiga.

 

Kontakta oss

Stockholm
Birger Jarlsgatan 20 114 34 Stockholm Sverige
emission@eternali.se 

Belém
Rua 28 de Setembro, 1226 Belem/PA 66053-355 Brazil
emission@eternali.se 

www.eternali.se