ENGLISH

Vi är Eternali. Det hållbara råvarubolaget.

Eternali är positionerat för att förändra marknaden för träråvara i Europa. Den fossila ekonomin är på väg att dö. Det enda substitut som finns att tillgå snabbt, billigt och i massiv skala är baserat på träråvara. För material. För bränsle. För energi. Vi producerar snabbväxande träråvara från Brasilien. Marknaden är enorm och på grund av den stora omställningen är den kraftigt växande. Vi har i december avslutat en nyemission som övertecknades kraftigt. Nu arbetar vi för att genomföra vår första leverans och ta bolaget vidare till en listning 2022.

Stories

Våra Stories

ESG-bolaget Eternali rekryterar Hållbarhetschef

För Eternali är arbetet med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – ESG – inte bara av högsta prioritet. Det är en del av affären. Vi har lagt strategierna och söker nu en Hållbarhetschef vars arbete spänner över hela ESG-området över två kontinenter.

Läs mer

Eternali tecknar avsiktsförklaring avseende 13-15MEUR förvärv av plantage i Brasilien med betalning i egna aktier

Eternali har tecknat en avsiktsförklaring (så kallad LOI) avseende förvärv av en plantage i norra Brasilien bestående av planterad tropisk ädelskog. Affären värderas till mellan 13MEUR och 15MEUR. Enligt avsiktsförklaringen sker förvärvet med nyemitterade aktier till priset 250 SEK per aktie.

Läs mer

Daniel Stålbo: ”Eternalis timing är helt rätt och scale-up planen solid”

På bolagsstämman den 15 mars 2022 valdes Daniel Stålbo in i styrelsen. Daniel har bred och internationell erfarenhet av styrelsearbete, start-ups, listningsarbete och strategiskt arbete.

Läs mer

Andreas Forssell: ”Skogsråvara står tryggt i en stormig värld”

Det stormar på börsen. Inflation som inte bara hägrar utan faktiskt står för dörren. Ett pågående krig med potentiell spridningsrisk. Energikris. Fallande börser. Världen är sammanfattningsvis mer osäker än på flera decennier. Så hur påverkar detta Eternalis planer? Eternalis VD Andreas Forssell berättar.

Läs mer

Eternali klimatpositivt enligt ny rapport

Eternali har beställt en rapport för att fastställa klimatpåverkan av bolagets verksamhet, såsom en möjliggörare i den cirkulära skogsbaserade bioekonomin. Resultatet av rapporten, som omfattar Eternalis affärsplan och processer, indikerar att Eternalis verksamhet är klimatpositiv.

Läs mer

Eternali signerar avsiktsförklaring värd 1,7mrd SEK

Eternali har skrivit en avsiktsförklaring (LOI) med de två oberoende europeiska papper- och massabolagen Navigator och Altri avseende leverans av 2,5 miljoner kubikmeter eukalyptustimmer för pappersmassa.

Läs mer

Eternalis brasilienchef visar eukalyptus extrema tillväxttakt (video)

Se kort video från Maranhao i Brasilien, där Gustavo Silveira, bolagets brasilienchef och tillika styrelseordförande, är på en plantage.

Läs mer

Eternali laddar för grön tillväxtresa: “Kunder skriker efter hållbara råvaror”

Genom att investera i plantager med snabbväxande brasilianska eukalyptusträd ska skogsbolaget Eternali förse Europa med hållbara träråvaror som bidrar till den gröna omställningen. Via en pre-IPO och kontantemission på 8 miljoner kronor tar bolaget nu det första steget på en hållbar tillväxtresa, med målsättningen att bli ett miljardbolag på börsen.

Läs mer

Om förvärvet av skog i Amazonas "Ett sätt för oss att bidra till biodiversitet"

Eternali vill leva som man lär - hållbart. Därför har bolaget, utöver sitt fokus på kortrotationsskog och certifierade plantager, avsikt att förvärva och äga naturlig skog i Brasilien. "Det är ett sätt för oss att bevara och bidra till biodiversiteten", säger tillträdande VD Andreas Forssell.

Läs mer

Eternalis markdatabas skapar unika konkurrensfördelar

Under fyra års tid har Eternali byggt upp en unik markdatabas i Brasilien. Tillgången till råvara är nyckeln och Eternali har access till motsvarande 5 miljoner ton eukalyptus redo att avverkas och ytterligare 25 000 hektar mark redo att plantera.

Läs mer

Oljebolags-VD gör grön resa – möt Eternalis nya vd Andreas Forssell

Med ett stort intresse för hållbarhet och över 20 års erfarenhet från olika typer av ledande befattningstjänster välkomnar Eternali Andreas Forsell som ny vd för bolaget.

Läs mer

Här är Eternalis nya styrelse

Enternali har tillsatt en ny styrelse. Med tre nya ledamöter och två bestående ska styrelsemedlemmarna komplettera varandra genom sina tidigare erfarenheter och kompetenser.

Läs mer

Kontakta oss

Stockholm
Birger Jarlsgatan 20 114 34 Stockholm Sverige
emission@eternali.se 

Belém
Rua 28 de Setembro, 1226 Belem/PA 66053-355 Brazil
emission@eternali.se 

www.eternali.se